Velkommen til Anlægsgartner Th. Skov Larsen ApS

 

 

 

 


Anlægsgartner Th. Skov Larsen byder velkommen på hjemmesiden.
Vi udfører alle former for anlægsgartnerarbejde. Herunder fliselægning, plantning, anlægning af græs, træbeskæring, opsætning af hegn., vedligeholdelse af haver m.m.
Vi påtager os både store og små anlægs- og renoveringsopgaver på hele Fyn. Her kører vi ud fra vores centrale beliggenhed ved Odense. 
Anlægsgartner Th. Skov Larsen udfører arbejde af høj kvalitet, som lever op til branchens normer og vejledninger. Vi er medlem af brancheforeningen Danske Anlægsgartnere. Det betyder garanti og ankemulighed for vore kunder.

Vi har en meget høj kundetilfredshed og det arbejder vi målrettet for at bevare. 

 

 


Tilbudsgivning

Hovedparten af vores arbejde udføres på baggrund af et skriftligt tilbud.
Når vi kontaktes aftales et tidspunkt for et besøg på stedet, hvor arbejdet skal udføres. Hér gennemgår vores medarbejder sammen med kunden, de arbejdsopgaver som ønskes udført.
Derefter udarbejder medarbejderen et skriftligt tilbud, som afleveres eller sendes til kunden. Det er naturligvis muligt at lave ændringer eller tilpasninger i tilbuddet efterfølgende. Målet er at nå frem til netop den løsning, som kunden ønsker, og som stemmer overens med både idéer, design, kvalitet og økonomi.

Det er altid ganske uforpligtende at få et skriftligt tilbud fra os.


Arbejde udført på timeløn

Vi udføre gerne arbejde efter tidsforbrug, som afregnes til fast timeløn. Denne afregningsform forudsætter at kunden har tillid til os, og den tillid skal naturligvis opbygges. Derfor er det også oftest vore faste kunder, som ønsker arbejde udført på timeløn.
 

Konsulentbistand - havegennemgang

En havegennemgang med en af vore anlægsgartnere kan bestilles. Her kan gives råd og vejledning i forhold til pleje og pasning af havens planter. Vi kan også besvare spørgsmål om havens indretning samt bidrage med gode idéer eller konkrete forslag til haveændringer, hvis det ønskes.

Konsulentbistand afregnes efter tidsforbrug.
 

Store anlægs- og renoveringsopgaver

Vi har et godt samarbejde med have- og landskabsarkitekter, som ofte har udarbejdet tegninger/skitser, plantelister og arbejdsbeskrivelse ved større anlægs- eller renoveringsopgaver fx i forbindelse med nybyggeri eller totalrenovering af private haver eller virksomheders udendørsarealer.

På større anlægsprojekter er altid tilknyttet en fast kontaktperson som følger projektet fra start til slut. Da vore medarbejdere er specialiseret indenfor forskellige områder af anlægsgartnerfaget vil man som kunde kunne opleve forskellige anlægsgartnere afhængigt af arbejdsopgaverne. Fx vil plantearbejde ofte blive udført af vore "grønne" anlægsgartnere mens belægningsarbejde vil blive udført af vore "grå" anlægsgartnere. Vi har valgt denne fremgangsmåde for at kunne udføre arbejdet i så høj kvalitet som muligt, og for at kunne tilbyde kunden den bedste faglige service.

Licitationer

Vi afgiver jævnligt pris på anlægsarbejde udbudt i licitation, hvor udvalgte virksomheder er indbudt.